top of page

OMAN POTENTIAALIN TÄYSI HYÖDYNTÄMINEN — elä unelmaasi ja tee sitä, mihin sinut on luotu

Jokaisessa meissä, jokaisessa brändissä on valtavasti potentiaalia.

Työssäni nostan esiin unelmanrakentajien ja henkilöbrändiään kehittävien luovien tekijöiden täyden potentiaalin. Autan sinua, jotta voisit elää unelmaasi. Sparraan, kun rakennat merkityksellisen ja vaikuttavan omakuvan, joka tekee näkyväksi sen, mitä varten sinut on luotu.


Miten oma potentiaali löytyy? Mihin potentiaali on kirjoitettu? Miten voimme jokainen löytää itsestämme ja brändistämme täyden potentiaalin?


Mitä hyötyä potentiaalin hyödyntämisestä on?


Potentiaali = suorituskyky, voimavarat, mahdollisuudet

Jokaiseen meihin yksilöinä ja yrittäjinä on rakennettu valtavat määrät henkistä ja fyysistä kapasiteettia: kykyjä, mahdollisuuksia oppia ja kehittyä sekä voimavaroja saavuttaa tavoitteita ja unelmia. Myös sinuun!


Oletko koskaan tuntenut kateutta toisen elämää, yritystä tai työtä kohtaan? Kateus usein paljastaa sen, ettemme hyödynnä omaa täyttä potentiaaliamme. Käytämme energiamme vertailuun ja vähättelemme mahdollisuuksiamme, vaikka samaan aikaan ajattelemme, että "minäkin haluaisin".


Sinussa on valtavasti potentiaalia. Hyödynnä koko potentiaalisi ja tee sitä, mitä varten sinut on luotu.

Kateudesta vapautumiseen paras lääke on oman potentiaalin täysi hyödyntäminen. Kun alkaa tavoitella asioita, joiden ei uskonut olevan itselle mahdollisia, syntyy elämään merkityksen tunnetta. Ottaessasi koko potentiaalisi käyttöön; lahjasi, unelmasi ja sen, mille sydämesi palaa; voit kokea tekeväsi sitä, mitä varten sinut on luotu.


Usein vain me itse olemme esteenä unelmillemme, tavoitteillemme ja täyden potentiaalimme käyttämiselle.


Visio = (tulevaisuuden)kuva, näkymä, hahmotelma, kuvitelma

Potentiaalin hyödyntäminen lähtee unelmoinnista. Siitä, että uskallat sanoittaa visioksi suurimmat haaveensa. Visio eroaa unelmasta vain siinä, että se on konkreettisempi ja siihen sisältyy tavoite.


Isot unelmat ja tavoitteelliset visiot kannattaa pilkkoa pienemmiksi askeliksi eli välitavoitteiksi. Sen jälkeen potentiaalimme alkaa nousta esiin kuin itsestään. Laitamme itsemme likoon unelmiamme tavoitellessamme ja alamme nähdä, mihin kaikkeen kykenemme. Aiempi kateus unohtuu, koska saamme kokea tekevämme merkityksellisiä asioita - elävämme tarkoitustamme.


Potentiaalin hyödyntäminen lähtee unelmoinnista. Siitä, että uskaltaa sanoittaa visioksi suurimmat haaveensa.

Haaveita ja omaa sekä brändin täyttä potentiaalia kohti kulkeminen näkyy parhaimmillaan jokapäiväisissä teoissa ja valinnoissa. Kun visio on kirkkaana mielessä, on pienikin ele oikeaan suuntaan ja positiivinen palaute kuin parhainta ravintoa motivaatiollemme.


Elä unelmaasi ja ota käyttöön koko oma potentiaalisi. Tee se näin:


  • Haaveile suuria.

  • Luo visio, joka vastaa kysymykseen: mihin olen menossa.

  • Aseta saavutettavissa olevia välitavoitteita.

  • Tee konkreettisia tekoja joka viikko ja joka päivä.

  • Kerro unelmistasi ääneen.


Unelmista ja visioista kannattaa kertoa muille. Koska etenkin yrittäjän unelmien mahdollistajina ovat aina muut ihmiset: asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä kollegat.


Mistä siis unelmoit? Mikä olisi unelmatyönkuvasi tai unelma-asiakkaasi? Mikä on visio yrityksellesi? Mitkä ovat konkreettisia tekoja, jotka veisivät kohti tavoitteitasi?


>>> Voin auttaa sinua hahmottelemaan suuntaviivojasi ja tunnistamaan oman potentiaalisi. Brändityön parasta satoa on tunne siitä, että olet menossa oikeaan suuntaan. Tarjoan valmentavaa brändäystä, jota voit testata ilmaisessa 30 min mininsparrauksessa.Avainsanat: brändäys, brändimuotoilija, brändimuotoilu, brändipotentiaali, potentiaali, täysi potentiaali, tavoitteet, unelmat, unelmointi, unelmien saavuttaminen, visio

bottom of page