top of page

YRITYKSEN BRÄNDÄYS // 3 vaihetta

Brändi ei ole jotain päälle liimattua. Kaikella, joka on olemassa, ja joka on yhteydessä muihin ihmisiin, on brändi. Brändi ilmenee kohtaamispisteissä muiden ihmisten kanssa - yritysten tapauksessa potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Brändi on mielikuva, jonka asiakas yrityksestä rakentaa. Kun puhutaan brändäyksestä, tarkoitetaan niitä asioita, joihin voidaan tietoisesti vaikuttaa tietynlaisen brändimielikuvan synnyttämiseksi. Tämä postaus antaa eväitä yrityksen brändäämiseen kolmen vaiheen kautta.

Kaikella, joka on olemassa, ja joka on yhteydessä muihin ihmisiin, on brändi.

1. Ydinsanoman muotoilu


Brändin rakentamisen ytimessä on brändin missio eli miksi yritys on olemassa, arvot eli miten yritys toimii ja visio eli mihin yritys on menossa. Missio, arvot ja visio muodostavat brändin dna:n, brändin uniikin identiteetin, joka erottaa sen muista. Yhtä tärkeää kuin missio, arvot ja visio on yrityksen arvolupaus eli se, mitä yritys lupaa asiakkaalle rahojensa vastineeksi. Eikä vain lupaus, vaan lupauksen lunastaminen parhaalla mahdollisella, asiakkaalle sopivalla palvelulla ja tuotteella. Missio, visio, arvot ja arvolupaus ovat yrityksen perustus ja brändimarkkinoinnin kärki, ydinsanoma. Sen päälle rakennetaan se, mitä yrityksestä näkyy ulospäin.


Missio, visio, arvot ja arvolupaus ovat yrityksen perustus ja brändimarkkinointin kärki, ydinsanoma.

>>> Kaipaatko apua ja tukea yrityksesi suunnan selkiyttämiseen ja sisäiseen kehitystyöhön? Tarjoamme sparrauspalvelua, jotta asiakkaamme voisivat kokea, että sinä ja yrityksenne olette menossa oikeaan suuntaan. Lue lisää.


2. Visuaalinen brändi-ilme


Yksi voimakkaimmista brändäyksen keinoista on visuaalisen brändi-ilmeen rakentaminen. Visuaalinen identiteetti koostuu logosta, fonteista, väreistä, grafiikoista sekä kuvamaailmoista. Visuaalisen brändi-ilmeen tarkoitus on ilmentää brändin ydin ja rakentaa tunnistettava, kilpailijoista erottava brändin ulkoasu, joka toistuu, mahdollisuuksien mukaan, samanlaisena kaikissa brändin toimissa sekä kanavissa. Kun brändin visuaalinen identiteetti on suunniteltu selkeäksi ja brändiä ilmentäväksi, helpottuu päivittäisen brändiviestinnän toteuttaminen huomattavasti.

Visuaalisen brändi-ilmeen tarkoitus on ilmentää brändin ydin ja rakentaa tunnistettava, kilpailijoista erottava brändin ulkoasu.

3. Yhtenäinen brändiviestintä


Brändiviestintä on erilaisia tekoja niissä kohtaamispisteissä, joissa yritys tavoittaa asiakkaansa. Viestintää tapahtuu niin somessa kuin esimerkiksi painetun aineiston, messuosastojen, yrityksen verkkosivujen ja sähköpostimarkkinoinnin kautta.


Brändiviestintää on tärkeä tehdä brändin ydinsanoman mukaisesti sekä brändin visuaaliselle identiteetille uskollisena, jotta asiakkaalle rakentuu yhtenäinen, haluttu mielikuva yrityksestä. Yhtenäisyyteen liittyvät myös verbaalisuuden määrittely eli se, miltä brändi kuulostaa.

Brändiviestintää on tärkeä tehdä brändin ydinajatuksen mukaisesti sekä brändin visuaaliselle identiteetille uskollisena.

>>> Kaipaatko apua yrityksesi brändäyksessä? Elsa on brändimuotoilija, joka tekee brändäystä valmentavalla otteella. Elsa luo yhdessä graafikko-miehensä Ismon kanssa brändisi parhaita puolia heijastavan, vaikuttavan ja tunnistettavan brändi-ilmeen. Ota yhteyttä!


Avainsanat: brändäys, brändimuotoilija, brändimuotoilu, brändiviestintä, brändimarkkinointi, brändi-ilme, brändipotentiaali, brändinhallinta


bottom of page